CONSTRUCCIÓN: PIMEC fa possible la col·laboració entre la patronal de pimes de la UE i les del Marroc i Algèria en el marc de la secretaria

Publicado el por N.B. // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )

L’acord, que s’ha firmat a la seu de la UpM a Barcelona, crearà un marc de col·laboració estable entre ambdues organitzacions que reforci, afavoreixi i encoratgi la promoció de les relacions empresarials entre les pimes d’Europa, del Marroc  i d’Algèria, seguint el model iniciat des de PIMEC per a Catalunya fa uns anys, amb el suport d’ACC10 i de l’Agència Catalana de Cooperació Internacional (ACCD).

Andrea Benassi, secretari general de la UEAPME, i Saad Hamoumi, president de la Comissió PME de la CGEM del Marroc, han signat l’acord. A l’acte també hi han estat presents Fathallah Sijilmassi, secretari general de la UpM; Josep González, president de PIMEC; Zaïm Bensaci, president del CNCPME d’Algèria; Roger Albinyana, conseller econòmic de la UpM; Eduard Royo, delegat del president per a la Mediterrània de la UEAPME i membre de la Junta Executiva de PIMEC; Joaquim Llimona, president de la Comissió Internacional de PIMEC; Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, i Joaquim Ferrer, director del Departament Internacional de PIMEC.

És el primer conveni que se signa d’aquestes característiques, amb l’objectiu d’iniciar una relació estreta entre les pimes d’Europa i del nord d’Àfrica, tenint en compte que formen part d’un mateix entorn: l’arc mediterrani. D’aquesta manera, es vol treballar per cercar punts en comú que accelerin les relacions comercials i empresarials entre aquests països per tal d’eliminar les barreres que les dificulten.

Específicament, l’acord impulsarà les relacions entre les empreses del nord d’Àfrica i d’Europa, potenciant la participació en projectes conjunts en els principals sectors emergents d’aquestes regions, especialment en l’àmbit de la construcció i les infraestructures, els sectors industrial, del medi ambient i agroalimentari, entre d’altres. 

Es crearan consorcis de cooperació entre les pimes d’aquests països que permetin abordar nous projectes empresarials.

A  partir de les organitzacions patronals es promourà una relació estable i permanent que permeti un accés fluid de les pimes catalanes i europees a les pimes del Marroc i d’Algèria a través de les passarel·les empresarials ja existents a Catalunya –creades per PIMEC– que s’ampliaran a tot l’àmbit europeu.