Gorka Martínez Salcedo, nuevo Director de la Obra Social de BBK

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • Con una trayectoria profesional vinculada a BBK es, desde hace 18 años, Director de la Fundación Cultural y ha participado en configuración del amplio programa de actuaciones de la Caja en este ámbito.
  • Leire Aragón ha sido designada Adjunta a la Dirección de la Obra Social.
  • Creación y mantenimiento del empleo, vivienda y formación son los retos estratégicos asumidos por la Obra Social de cara al futuro.

El Consejo de Administración de BBK designó, en la reunión que mantuvo el pasado día 17 de mayo en Bilbao, a Gorka Martínez Salcedo como nuevo Director de la Obra Social de BBK, responsabilidad que asume desde, al igual que Leire Aragón, que pasa a ocupar el puesto de Adjunta a la Dirección.  

Nacido en Bilbao, Gorka Martínez es licenciado en Derecho, especialista en gestión cultural y ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional en BBK. Desde 1980 hasta 1995 desempeñó diversos puestos en el área comercial, en el de instrumentación de operaciones y, desde 1992, en áreas jurídicas de la Caja de Ahorros.

Tras la creación de la Fundación Cultural BBK hace 18 años, se ha ocupado de los programas desarrollados por la entidad en este ámbito y ha participado en laconfiguración de las principales actuaciones culturales de la Caja, bien a través de los centros de titularidad propia como o en colaboración con numerosas instituciones públicas y privadas de Bizkaia. Gorka Martínez es también miembro del Patronato de la Fundación CajaSur. 

Entre las importantes actuaciones que ha articulado la Obra Social de BBK durante estos años, destaca la habilitación y puesta  en marcha de la Sala BBK, que se ha afianzado como uno de los principales referentes de la vida cultural de Bilbao. Dentro de las relaciones de colaboración con agentes culturales, resaltan por su relevancia la que mantiene con la Mediateka BBK de la Alhóndiga de Bilbao, los convenios suscritos con las principales instituciones museísticas de Bizkaia  –como el Museo de Bellas Artes y el Museo Guggenheim–, las colaboraciones con el Teatro Arriaga de Bilbao, los Conciertos Didácticos de la BOS, las Becas destinadas a integrantes de la Joven Orquesta de Euskalherria, los Festivales de Jazz y de Folk de Getxo, el ‘Bilbao BBK Live’ o el festival ‘Break on Stage’. BBK también ha apoyado a las principales entidades culturales y de promoción de la cultura vasca y el euskara, como Euskaltzaindia y Labayru.

Gorka Martínez Salcedo sustituye en el cargo a Jorge Morquecho quien, tras la reestructuración organizativa de CajaSur Banco, pasará a desempeñar el cargo de Director General Adjunto de la entidad cordobesa, integrada en el Grupo Kutxabank.

Leire Aragón, natural de Bilbao, es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. Desde que ingresó en BBK en mayo de 2001 ha ocupado diferentes puestos en la red de Banca Minorista, en la que fue Directora de oficina en Bilbao, y en el área de Banca Personal de la entidad. En febrero de 2013 se integró en el equipo de Obra Social de BBK.

Retos de la Obra Social en un difícil contexto

En el actual contexto de crisis, los retos de la Obra Social de BBK continuarán centrados en los programas troncales del plan de lucha contra la crisis y en potenciar aquellas iniciativas con capacidad de generar empleo y que tienen un impacto social y económico positivo. Apostará, asimismo, por el mantenimiento de los puestos de trabajo directamente vinculados a los centros de titularidad propia. 

A través de la colaboración con el tejido asociativo y sobre la base de un ambicioso programa de financiación social, la Obra Social de BBK continuará promocionando el apoyo a emprendedores, el fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro y el desarrollo de empresas de economía social, que creen puestos de trabajo en colectivos en situación de exclusión social.

Además, en un entorno laboral muy complicado, seguirá articulando instrumentos para luchar contra el desempleo juvenil, a través de programas de becas, de formación especializada y de prácticas laborales.

En materia de Vivienda BBK continuará desarrollando, en coordinación con las Obras Sociales de Kutxa y Vital, el programa de ayudas a personas en situación de vulnerabilidad social y sobre endeudadas, para quienes Kutxabank ha creado el Programa ‘Etxelan’.

 

Gorka Martínez Salcedo, BBK-ren Gizarte-ekintzako Zuzendari berria da

  • BBKri lotutako ibilbide profesionala du, duela 18 urte Kultura Fundazioko Zuzendaria da eta Aurrezki Kutxak esparru honetan eginiko jarduera zabalak egituratzen parte-hartu du
  • Leire Aragón Gizarte-ekintzako Zuzendariaren Ondokoa izendatu dute
  • Enplegua sortzea eta egonkortzea, etxebizitza eta prestakuntza, horiek dira Gizarte-ekintzak etorkizunerako ezarri dituen erronka estrategikoak

BBK-ren Administrazio Kontseiluak, goizean Bilbon egin duen bileran, Gorka Martínez Salcedo izendatu du BBK-ko Gizarte-ekintzako Zuzendari. Postuaren ardura gaur bertan hartu du, aurrerantzean Zuzendariaren Ondokoa izango den Leire Aragonekin batera.

Bilbon jaioa, Gorka Martínez Zuzenbidean lizentziaduna da, kudeaketa kulturalean espezialista da eta ia bere ibilbide profesional osoa BBK-ren barruan osatu du. 1980 eta 1995 urteen artean hainbat ardura ezberdin izan zituen finantza erakundean, arlo komertzialean, eragiketen bitartekaritzan eta, 1992az geroztik, Aurrezki Kutxaren arlo juridikoetan.

Duela 18 urte BBK-ren Fundazio Kulturala sortu zenetik, esparru honetan finantza erakundeak abiarazi dituen programen arduraduna izan da eta, honenbestez, parte-hartze zuzena izan du Aurrezki Kutxaren kultura jarduera nagusiak egituratzen, bai erakundeak jabegotzan dituen azpiegituren bitartez nola Bizkaiko eragile kultural pribatu eta publiko nagusienekin elkarlanean. Gorka Martínez CajaSur Fundazioko Patronatuko kidea ere bada.

Urteotan BBK-ren Gizarte-ekintzak kulturaren arloan sortu dituen jardueren artean azpimarragarria da, esaterako, BBK Salaren berritze. Duela bi urte egitasmoa abian jarri zenetik, BBK Sala Bilboko bizitza-kulturalaren erreferente nagusienetakoa bilakatu da. Eragile kulturalekin elkarlanean sustatu direnen artean deigarriak dira Bilboko BBK Mediatekarekin lortutako lankidetza, herrialdeko museo nagusiekin sinatutako kolaborazio hitzarmenak – Bilboko Arte Eder Museoa eta Guggemheim Museoa adibidez–, Bilboko Arriaga Antzokiarekin elkarlanean eginiko egitarauak, BOSen kontzertu didaktikoak, Euskal Herriko Gazte Orkestrako musikarientzat bideratutako bekak, Getxoko Jazz eta Folk Jaialdiak,  ‘Bilbao BBK Live’ jaialdia eta ‘Break on Stage’

ikuskizunak. Euskaltzaindia eta Labayru bezala, euskara eta euskal kultura babestu eta sustatzen dituzten erakunde nagusien jarduerari ere laguntzak ematen jarraitu du BBK-ren Gizarte-ekintzak.

Gorka Martínez Salcedok orain arte Jorge Morquechok izan duen postua bere gain hartu du, azken hau CajaSur Bancoren berregituraketa prozesuan Kordobako erakundeko Zuzendari Nagusiaren Ondokoa izendatu baitute, Kutxabank Taldearen barruan.

Leire Aragón Bilbotarra da eta Deustuko Unibertsitatean Zuzenbide Ekonomikoan lizentziatua da. 2001ean BBKn beharrean hasi zenetik hainbat postutan aritu izan da Xehekako Bankan, Bilbon bulegoko Zuzendaria izan zen, bai eta erakundeko Banka Pertsonaleko alorrean ere. 2013ko otsailean BBK-ko Gizarte-ekintzako lan taldean sartu zen.

Gizarte-ekintzaren erronkak testuinguru zailean

Egungo krisialdi egoeran, BBKren Gizarte-ekintzaren erronkek krisiari aurre egiteko programetan finkatuta jarraituko dute. Beraz, enplegua sortzeko gaitasuna duten ekintzak sustatzen jarraituko du, gizartean eragin ekonomiko eta sozial positiboa dutelako. Horrez gain, jabegotzan dauzkan zentruei zuzenean lotutako lanpostuak mantentzearen aldeko apustua egingo du.

Gizarte-erakundeek osatzen duten ehunarekin sortu den elkarlan harremanaren bitartez, eta gizarte finantzaketako egitarau zabal batean oinarrituta, BBK-ren Gizarte-ekintzak sustatzaileei eman dien babesari eutsiko dio, eta bazterketa jasateko arriskuan bizi diren giza-taldeen artean lanpostuak sortzen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeak eta gizarte ekonomiako enpresak indartzeko ekimenak bideratzen jarraituko du.

Gainera, lan merkatuaren baldintzak okertu diren ingurumari honetan, gazteen langabeziari aurre egiteko tresnak eskainiko ditu berriro, prestakuntza espezializatuko eta lan-praktiketako beka programen bitartez, esate baterako.

Etxebezitzaren arloan, Kutxako eta Vital Kutxako Gizarte-ekintzekin koordinatuta, gizarte ikuspegitik egoera zaurgarrian egonik hartutako zorrak ordaintzeko arazoak dituzten pertsonei laguntzeko programari eutsi egingo dio BBK-k, Kutxabankek sortutako ‘Etxelan’ ekimenaren bitartez.