SPRI, invitado por la OCDE para elaborar un estudio sobre la región argentina de Córdoba

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

Localizacion(es): Córdoba

 (photo: )

Participará junto a otros seis expertos mundiales y supone un reconocimiento internacional sobre el desempeño de Euskadi en desarrollo regional

El Grupo SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, ha sido invitada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para participar en un estudio sobre la región argentina de Córdoba. El informe, en que participan tres representantes de la OCDE, 2 expertos (de Canadá y Argentina) y 2 “peer reviewers”, uno francés y el otro de SPRI (en concreto la responsable de Iniciativas Estratégicas Cristina Oyón), se inicia esta semana con una visita a Córdoba para entrevistar a los actores más relevantes, tanto públicos como privados, de este región argentina.

Las entrevistas tienen un doble motivo: recabar información para hacer el estudio y analizar la posibilidad de aceptar a Argentina como nuevo miembro la OCDE, ya que, con el cambio de gobierno en el país sudamericano, Argentina ha solicitado su adhesión.

La participación del Grupo SPRI en la elaboración de este estudio supone un reconocimiento internacional hacia el desempeño de Euskadi en desarrollo regional y especialmente hacia SPRI como agente relevante en este desempeño.

La OCDE ya realizó en 2011 un estudio similar sobre Euskadi, debido a su reconocimiento mundial por su exitosa transformación industrial. El informe destacaba cómo en los últimos 30 años se ha desarrollado la ciencia, tecnología e innovación (CTI) política impulsada por la necesidad de impulsar la competitividad industrial.

“El papel del factor total de productividad e innovación crecimiento fue significativo en la década de 1990, disminuyó a principios de esta década, y vuelve a subir otra vez gracias en parte a aumentos significativos en la inversión pública y privada en la innovación. El País vasco ha comenzado una transición desde un modelo de innovación  basado cada vez más en ciencia y otras formas de conocimiento”, señalaba el informe de la OCDE.

 

ELGAk Argentinako Kordoba eskualdeari buruzko azterlan bat egitera gonbidatu du SPRI

SPRI mundu osoko beste sei aditurekin batera arituko da,  eta jaso duen gonbita nazioarteko aitortza bat da Euskadik eskualde garapenaren arloan egin duen lanarentzat.

ELGAk (Ekonomia arloko Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak) SPRI Taldeari (Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren menpeko enpresen garapenerako euskal agentziari) eskatu dio parte har dezala Argentinako Kordoba eskualdeari buruzko azterlan batean. Txosten horretan parte hartuko dute ELGAko hiru ordezkarik, 2 adituk (Kanadakoa eta Argentinakoa) eta 2 “peer reviewer” edo arbitrok, bata frantsesa eta bestea SPRIkoa (Cristina Oyon, Ekimen Estrategikoen arduraduna). Dokumentua osatzeko prozesua aste honetan hasiko da bisitaldi bat eginez Argentinako Kordoba eskualdera, bertako eragile publiko zein pribatu garrantzitsuenekin elkartzeko.

Elkarrizketek helburu bikoitza izango dute: azterlanerako informazioa biltzea, eta baita ere aztertzea Argentina ELGAko kide bihurtzeko dauden aukerak, gobernua aldatu ondoren Argentinak erakundeko kide izatea eskatu baitu.

SPRI Taldeak azterlan horretan parte hartzeko gonbidapena jaso izana nazioarteko errekonozimendua da Euskadik eskualdeen garapenean egiten duen lanarentzat, eta, batez ere SPRIrentzat, zeregin horretan diharduen eragilerik garrantzitsuena denez gero. 

ELGAk antzeko azterlan bat egin zuen Euskadiri buruz 2011n, Euskadiko eraldaketa industrialaren arrakastak mundu osoan eman zion ospea zela bide. Txosten hark bereziki azpimarratzen zuen nola garatu diren azken 30 urteotan zientzia, teknologia eta berrikuntza politikak (ZTB), industriaren lehiakortasuna bultzatzeko premiak eraginda.

 “1990eko hamarkadan produktibitate, berrikuntza eta hazkunde faktoreek izan zuten  paper erabakigarria ahuldu egin zen hamarkada horren hasieran, baina berriro  hasi da indartzen, neurri batean bederen berrikuntzako inbertsio publiko eta pribatuen igoera nabarmenari esker. Euskadin martxan dago jadanik eraldaketa prozesu bat, zientzian eta bestelako ezagutzetan gero eta gehiago oinarritutako berrikuntza eredu batetik abiatzen dena”, zioen ELGAren txostenak.