Euskadi marcará la excelencia en polígonos empresariales

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )
  • Los polígonos empresariales de Euskadi, junto con los de otras seis comunidades autónomas, contarán con una distinción de excelencia y competitividad.
  • Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar en el cuidado de las áreas empresariales, identificar y catalogar su nivel de mantenimiento y servicios.
  • El proyecto piloto evaluará 10 polígonos de Euskadi, Cataluña, Galicia, Extremadura, Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana.
  • Distinguirá las áreas empresariales de excelencia y favorecerá la competitividad de las actividades que se implanten.

Sprilur, dependiente del Grupo Spri y adscrita al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, participa, como miembro de la Junta Directiva de Coordinadora Española de Polígonos Empresariales-CEPE, en una iniciativa que tiene como objetivo potenciar la marca de calidad de los polígonos empresariales. Dicha iniciativa surge de una profunda reflexión de los asociados a CEPE que ven imprescindible contar con la precitada marca acreditativa en los polígonos empresariales.

Así, los polígonos empresariales de Euskadi podrán obtener una acreditación similar a la de ‘bandera azul’ que premie y distinga la calidad, valorando y validando la capacidad de sus infraestructuras, los servicios y otras variables que tengan en su entorno.

CEPE ha presentado oficialmente un proyecto de mejora continua que centra sus objetivos en dar valor a los polígonos empresariales, como motores de la economía.

Esta iniciativa contempla distinguir y acreditar unos niveles mínimos de servicios e infraestructuras (alumbrado, aparcamientos, telecomunicaciones, …), gestión de servicios básicos y suministros (electricidad, gas, redes de aguas, …), gestión del área empresarial, servicios prestados a empresas (vigilancia, formación, modernización de tecnologías, conciliación laboral y familiar, …), movilidad y transporte, influencia social y del entorno, … validando la capacidad y mantenimiento.

Las comunidades autónomas representadas consideran vital que todos los agentes implicados en la gestión y uso de las áreas empresariales apuesten por el necesario cuidado y mantenimiento de las áreas empresariales. Así, valorar y catalogar su nivel de calidad y servicios permitirá distinguir las áreas empresariales de forma similar a la que otorgan las estrellas en hoteles o banderas azules en playas.

El lanzamiento de esta iniciativa pretende fomentar e incentivar a las organizaciones empresariales y a las administraciones públicas que gestionan este tipo de áreas. La entidad solicitante de una marca o distinción en un polígono empresarial pueden ser ayuntamientos, diputaciones, entidades promotoras, de conservación, comunidad de propietarios y/o asociación de empresarios, entre otros.

Los beneficiarios de la implantación de estas marcas de calidad y excelencia serán las asociaciones de empresas, trabajadores, entidades gestoras, ayuntamientos y usuarios en general, a quienes aportará valor añadido, competitividad, bienestar y desarrollo económico.

La radiografía piloto se realizará inicialmente en 10 polígonos industriales de Euskadi, Cataluña, Galicia, Extremadura, Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana. Un equipo técnico experto está llevando a cabo un estudio de diagnóstico en ámbitos como la seguridad, limpieza, infraestructuras telemáticas, transporte, etc. en cada uno de las áreas preseleccionadas.

En este sentido, Sprilur y la propia Coordinadora Estatal de Polígonos Empresariales, abogan por defender e implantar este tipo de iniciativas y marcas. La implantación de medidas de impulso, mejora y colaboración público privada “favorecerán el progreso de la economía y seremos más competitivos en un panorama más exigente y global”, según fuentes del CEPE.

  

Euskadik markatuko du enpresa-guneetako bikaintasuna

  • Euskadiko eta beste sei autonomia erkidegotako enpresa-guneek bikaintasun eta lehiakortasun bereizgarri bat izango dute.
  • Ekimen honen helburua da  enpresa-guneen zaintzaren inguruko gaietan sentsibilizatzea eta gune horien mantenimendu- eta zerbitzu-maila identifikatu eta sailkatzea.
  • Proiektu pilotuak Euskadi, Katalunia, Galizia, Extremadura, Madril, Valentzia eta Balear Uharteetako 10 industria-gune ebaluatuko ditu.
  • Enpresa-gune bikainak sarituko ditu eta euretan kokatzen diren jardueren lehiakortasuna sustatuko du.

Ekonomi Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikia dagoen eta SPRI Taldearen menpekoa den Sprilur-ek CEPE-Espainiako Enpresa Industrialdeen Koordinakundeko Zuzendaritza Batzordeko kide bezala parte hartuko du enpresa-guneen kalitate-marka indartzeko ekimen batean. CEPEko bazkideek eginiko gogoeta sakon batetik sortu da ekimen hori, iruditzen baitzaie ezinbestekoa dela arestian aipatutako egiaztapen marka hura enpresa-guneetan.

Hala, Euskadiko enpresa-guneek “bandera urdina” bezalatsuko akreditazio bat eskuratu ahal izango dute beren kalitatea saritu eta bereizteko. Akreditazio horrek azpiegituren, zerbitzuen eta inguruan dituzten beste aldagai batzuen kalitatea baloratu eta baliozkotuko du.

CEPEk etengabeko hobekuntza proiektu bat aurkeztu du ofizialki, zeinaren helburua baita balioa ematea enpresa industrialdeei, ekonomiaren motor diren aldetik. 

Ekimen horren bidez gutxiengo prestazio eta kalitateak izatea saritu eta egiaztatuko da hainbat arlotan, hala nola hauetan: zerbitzuak eta azpiegiturak (argiztapena, aparkalekuak, telekomunikazioak…), oinarrizko zerbitzuen kudeaketa eta hornidurak (argindarra, gasa, ur-sareak…), enpresa-gunearen kudeaketa, enpresei ematen zaizkien zerbitzuak (zaintza, prestakuntza, teknologien modernizazioa, laneko eta etxeko bizitzak bateratzea...), mugikortasuna eta garraioa, gizartearen eta ingurunearen eragina... eta denetan baliozkotuko dira gaitasun- eta mantenimendu-mailak.

Ordezkaritza duten autonomia erkidegoek uste dute funtsezkoa dela enpresa-guneen kudeaketan eta erabilpenean inplikatutako eragile guztiek apustu egin dezatela enpresa-gune horiek behar bezala zaindu eta mantentzearen alde. Hala, beren kalitate eta zerbitzu mailak baloratuz eta sailkatuz, posible izango da enpresa-guneak sailkatzea hotelak izarrekin edo hondartzak bandera urdinekin egiten diren bezala.

Ekimen honen xedea da horrelako guneak kudeatzen dituzten enpresa antolakundeak eta administrazio publikoak sustatzea eta pizgarriak eskaintzea. Ondoko hauek eska dezakete marka edo bereizgarri bat enpresa-guneentzat: udalek, foru aldundiek, erakunde sustatzaileek, kontserbazio erakundeek, jabe komunitateek edota enpresari elkarteek, besteak beste.

Kalitate eta bikaintasun marka hauek onuragarri gertatuko zaizkie enpresa elkarteei, langileei, kudeaketa erakundeei, udalei eta erabiltzaileei oro har, denei ekarriko baitie balio erantsia, lehiakortasuna, ongizatea eta garapen ekonomikoa.

Erradiografia pilotua Euskadi, Katalunia, Galizia, Extremadura, Madril, Balear Uharte eta Valentzia erkidegoetako 10 industria-gunetan egingo da aurrena. Lantalde tekniko aditu bat hasia da diagnostiko-azterketa bat egiten aurrez aukeratutako arlo hauetan: segurtasuna, garbiketa, azpiegitura telematikoak, garraioa, e.a.

Bide horretan, Sprilur-ek eta Enpresa-guneen Estatuko Koordinakundeak apustu egin dute horrelako ekimen eta markak defendatu eta ezartzearen alde.  Bultzada, hobekuntza eta lankidetza publiko-pribatuko neurriak ezartzea “onuragarria izango da ekonomiarentzat eta lehiakorragoak egingo gaitu panorama zail eta globalago batean”, esan dute CEPEko iturriek.